Sponsor worden?

Dat Ledûb Volleybal haar sponsoren warm omarmt, mag mede blijken uit het feit dat onze hoofd­sponsor Van Winkel Fashions, al meer dan 30 jaar aan onze vereniging verbonden is. Met het aanvaarden van het sponsorschap van onze vereniging wordt uw bedrijf niet zomaar een logo op onze website of op een teamshirt, maar wordt u lid van de Ledûbfamilie. Met het sponsorschap zegt u:

"Ik vind het be­langrijk dat (jonge) mensen zich sportief én sociaal kunnen ont­wikkelen en ik wil daaraan mijn bijdrage leveren".

Sponsorschap moet altijd een win-win situatie opleveren. De voordelen voor de vereniging zijn evident, graag willen wij u onze sponsormogelijkheden uiteen zetten.

Samen met u willen we de Ledûb familie de mogelijk­heid geven te groeien, zowel in aantal leden als in niveau. Namens onze leden: bij voorbaat hartelijk dank!

Voor vragen neem contact op met de sponsorcommissie.