De Visiegroep is van start gegaan

Jan Slenders, Mathijs Feijen, Vincent Elschot, Rob Spronk, Paula Timmermans en Bert Slenders zijn op 28 januari van start gegaan als Visiegroep. Lees verder als je benieuwd bent waar er zoal over gesproken is.

Voorzitter Nils Timmermans deed het welkomstwoord. Nils noemde de verbeterde financiële positie van onze vereniging als positieve vooruitgang.Ledenwerving, minder NEVOBO spelers, het consumptie gedrag van leden, minder kader, bestuurlijke problemen zoals het gemis van een penningmeester en het ontbreken van de sponsorcommissie zijn problemen waar onze vereniging o.a. mee te kampen heeft.

Namens het bestuur deed Nils het verzoek aan de Visiegroep om zich te buigen over de huidige verenigingsproblematiek en op de komende Algemene Ledenvergadering de “visie van de Visiegroep” te presenteren aan de leden.

De visiegroep maakte zich zorgen over bedreigingen, maar legde veel nadruk op de kansen voor de club. Zo kan er meer uit de beachbak gehaald worden met clinics, toernooien en trainingen. Ook kunnen we afkijken van bijvoorbeeld succesvolle acties van onze zuiderburen in Achel die bijvoorbeeld koeken en andere dingen verkopen aan leden. Voor de leden beter te betrekken bij de club kunnen er teamtaken opgesteld worden. En op dit moment zijn er gunstige ontwikkelingen over de mogelijk toekomstige OMNI vereniging.

In ieder geval is het fijn dat er betrokken leden zich hebben aangemeld en zich hard willen maken voor het behoud van Ledûb Volleybal. Het bestuur is hier heel blij mee!

Nieuws overzicht